Sofia Möller Skog, Folkuniversitetet Dalarna, och Lena Grönlund Myrberg, Falu Gruva, ser fram emot Kulturarvsdagarna i Falun.

Kulturarvsdagarna, som kretsar kring gruvans och stadens historia, arrangeras för första gången i Falun.

«Vi hoppas med det här evenemanget att fler ska bli medvetna om att vi bor i ett världsarv», säger Sofia Möller Skog, Folkuniversitet Dalarna.

Programmet för Kulturarvsdagarna spänner över en rad ämnen; alltifrån kyrkans utmaningar på 1600-talet och bergsmännens eget regemente till gruvdrängen Fet-Mats som inspirationskälla i kulturen och en dramatiserad stadsvandring med karaktären Struv-Eva. Besökarna kan även ta del av aktuell forskning om kvinnor och gruvarbete, samt malmprospektering.

«Det är en möjlighet att få veta mer om vår historia. Vi har bjudit hit en rad personer – forskare, författare och andra – som har massor att berätta. De ger olika bilder av Falu Gruvas betydelse genom historien», säger Lena Grönlund Myrberg, antikvarie vid Falu Gruva.

Det är första gången arrangörerna Folkuniversitet Dalarna, Dalarnas museum och Falu Gruva presenterar ett brett sammanhållet program kopplat till Riksantikvarieämbetets årligen återkommande evenemang Kulturarvsdagen.

Sofia Möller Skog, utbildningsledare vid Folkuniversitet Dalarna, berättar att evenemanget är en del av EU-initiativet ”Europaåret för kulturarv”. Målet är att betona kulturarvets betydelse för den kulturella mångfalden.

«Fokus är att synliggöra världsarvet. Historiskt sett har Falun och Dalarna varit en medelpunkt i Sverige och det vill vi belysa med programpunkter som blickar både bakåt och framåt. Vi har fått ihop ett brett program och möjligheten att få ta del av fakta och kunskap direkt från forskare och andra – på plats i världsarvet i Falun – är fantastisk», säger hon och tipsar om att föreläsningarna är gratis för allmänheten.