Nå må også hunder som vil inn i Norge ha papirene i orden.

De siste årene har det blitt en trend at nordmenn på ferie i utlandet tar med seg gatehunder hjem til Norge. Nå vil norske myndigheter sette en stopper for det, og fra 1. juli 2018 blir det i praksis ikke mulig å ta med seg gatehunder til Norge.

Endringen som gjøreser at eier nå må dokumentere at han har eid dyret i minst 6 måneder før innreise til Norge. Andre personer kan ikke hente en gatehund og levere den til ny eier etter ankomst. Det samme gjelder for katter med tilsvarende bakgrunn som gatehunder.

Årsaken til at dette strammes inn, er frykten for at gatehundene og gatekattene skal ta med seg sykdommer inn i landet. Dette er blant annet et tiltak for å holde rabies ute.

Vanlige reiser med kjæledyr blir ikke berørt som følge av innstrammingen.

Kjøper du avls- og brukshunder fra oppdrettere i EU, vil disse hundene kunne innføres dersom de følges av dokumentasjon som viser at de ikke er gatehunder. Slik dokumentasjon kan for eksempel være stamtavle.