Spjellstuggu sommeren 2018. Foto: Tove Østby

Sommersesongen er i gang i Sleggveien på Røros. De neste fem ukene blir verter fra Røros Museums og historielag å treffe i Sleggveien. Vertene forteller historien om Spjellstuggu, Sleggveien og litt om Røroshistorien generelt. Det er en tradisjon at Spjellstuggu er åpen for publikum i sommersesongen.

Fagkonsulent Toril Ormhaug og avdelingsleder/konservator Tone Rygg ved Kulturhistorisk avdeling hos Rørosmuseet er glade for den jobben som Røros Museums og historielag gjør i Sleggveien om sommeren.

Husa i Sleggveien gir et lite innblikk i bergverkssamfunnets sosiale historie. I de øverste husa bodde det handverkere, tatere, løsarbeidere og enslige som ikke hadde gårdsbruk og husdyr å leve av.

Flere av kvinnene tjente til livets opphold som tjenestejenter hos bedrestilte familier. Blant karfolka finner vi en skomaker, en hesteskjærer, en urmaker og flere var spellmenn. Et av husa var bebodd til 1950. Museets håndverkere har siden 1999 arbeidet med å sette i stand husa etter antikvariske prinsipper.

Forrige uke ble Spjellstuggu ordnet til sommeren. Ansatte ved Rørosmuseet vasket og satte på plass gjenstandene som hører til huset. De ordner huset slik at det skal bli mest mulig likt slik det var rundt 1917, da «Sund-Lars Lusie» bodde der.

Det er dette bildet som det blir tatt utgangspunkt i når Spjellstuggu skal ordnes til sommeren. Foto: Rørosmuseet
Tone Rygg og Toril Ormhaug ordner Spjellstuggu til sommersesongen. Foto: Tove Østby

Rundt 1910 flyttet Ane Lusie Ellensdatter Åsen, «Sund-Lars Lusie» til Spjellstuggu. Hun bodde i huset til ca 1930. Ane Lusie var hushjelp hos kjøpmann Engzelius i Storgata. Ane Lusie flyttet senere til aldershjemmet. Ingen har bodd i Sjellstuggu etter 1950. (Kilde: Mary Barthelemy).

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby