Rørosregionen Næringshage as, fra venstre: Samareh Granqvist, prosjektleder – Hans Petter Kvikne, daglig leder – Olin Steinsvik, prosjektleder – Guri Heggem, rådgiver og prosjektleder – Sigrid M. Jansen, rådgiver og prosjektleder. Foto: Tom Gustavsen.

En nasjonal vurdering av Sivas til sammen 40 næringshager har nok en gang plassert Rørosregionen Næringshage helt i toppsiktet av norske næringshager. Med det øker også det årlige statlige tilskuddet til næringshagen.

Rørosregionen Næringshage as er én av 40 næringshager som er en del av nettverket til Siva (Selskapet for industrivekst). Næringshagen er et regionalt innovasjonsselskap, leverandør av næringshageprogrammet i de åtte kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen.

 

Næringshageprogrammet

 

Det Nasjonale Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til økt nasjonal verdiskaping. Programmet eies av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og fylkeskommunene. Siva er nasjonal operatør for programmet. De norske næringshagene er den mest lokale delen av Norges nasjonale infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling.

 

Næringshagene mottar en årlig ramme fra Siva. Disse midlene gir næringshagen anledning til å selge rabatterte tjenester til små- og mellomstore bedrifter i regionen. Nå øker Siva sin årlige økonomiske ramme til Rørosregionen Næringshage ytterligere, til totalt kr. 2.500.000,-

– Det gjør det mulig for oss å holde et fortsatt høyt aktivitetsnivå i regionen ytterligere, sier hans Petter Kvikne daglig leder i Rørosregionen Næringshage.

 

Justerte kriterier

 

I 2018 har Siva evaluert og justert kriteriene som inkubatorene og næringshagene evalueres etter, samt videreutviklet tilskuddsmodellene med nye nivå og beløp per nivå.

 

– Vi har store forventninger til at reviderte tilskuddsmodeller og økte samlede programtilskudd skal gjøre programmene enda mer effektive og bidra ytterligere til utvikling og omstilling av norsk næringsliv, sier Kjersti Spjøtvoll, direktør innovasjon i Siva.

 

Rørosregionen Næringshage er én av fem næringshager som nå scorer helt på topp i den nye tilskuddsmodellen til Siva, sammen med Nasjonalparken Næringshage i Oppdal og Rennebu og næringshagene i Buskerud, Stryn og Sør-Hedmark.

 

 

Stolt styreleder

 

Steinar Skjerdingstad har vært styreleder i næringshagen siden den ble en del av Sivas næringshageprogram i 2011.

– Det har vært givende å følge næringshagens utvikling gjennom disse årene, og det er en fantastisk anerkjennelse av arbeidet som har vært gjort og som gjøres, at vi nå får topp rating og høyeste tilskuddsnivå i næringshageprogrammet. De ansatte i næringshagen yter uvurderlig innsats og har fokus på å bidra til å skape verdier og arbeidsplasser for bedriftene i regionen vår. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Skjerdingstad.