Trondheim. Foto: Christian Johansen

Cruiseturister skal lokkes med flere trønderske landbaserte opplevelser og nye anløpssteder i Trøndelag. Trondheim Cruise Network Mid-Norway utvider virksomhetsområdet og vil tilby reiselivsopplevelser fra hele Trøndelag til cruisebransjen.

Trondheim Cruise Network Mid-Norway har de siste årene hatt fokus på å bearbeide cruisemarkedet for å øke cruise- og hurtigrutetrafikken til Trondheim. Cruisemarkedet er økende, cruisebransjen har bestilt omtrent 100 nye skip som leveres innen 2026, og vi vet at kundene ønsker i økende grad meningsfulle opplevelser. Basert på utviklingen er det naturlig, at cruisebransjen etterspør stadig nye destinasjoner og flere skreddersydde opplevelsesprodukter. Nettverket skal jobbe strategisk og proaktiv i fremtiden for å selge inn hele region.

– Vi tar etterspørselen på alvor og grep sjansen for å tilby opplevelser fra hele Trøndelag. Vi har mangfoldige opplevelser for ulike kunder i regionen og kan gjennom nettverkets arbeid nå nye målgrupper. Samtidig gir etterspørselen mulighet for en mer bærekraftig utvikling i regionen og økt lokal verdiskapning også for cruiseturisten, sier konstituert styreleder i cruisenettverket og reiselivssjef i Trøndelag Reiseliv Petra Sestak.

I 2018 er det planlagt 84 skipsanløp i Trondheim, for 2019 er det allerede prognostisert 89 skipsanløp. Per juni 2018 har de forskjellige rederiene meldt inn 45 skipsanløp i 2020, det er mer enn vi pleier å ha på det tidspunktet. Dette er en bra utvikling for Trondheim som medlemmene i cruisenettverket er veldig glad for.

Noen rederier ønsker også å anløpe mindre havner siden de har mindre skip. De ønsker heller ikke å ligge i havn samtidig med større skip, men foretrekke å ha et eksklusivt sted til seg selv. Dessuten er veien gjennom Trondheimsfjorden ikke passende for alle tidskjema. For å unngå å miste kunder med mindre skip og for å utvikle regionen har vi satset på et alternativt tilbudt.

– Cruisenettverket har satset på å fremme destinasjonen Frøya/Hitra på toppen av det som selges per dags dato allerede, nemlig utflukter til Stiklestad, Løkken og Røros. Det jobbes nå også med å utvikle ulike opplevelsesprodukter ved Trøndelags kysten. Kaianleggene på Frøya og Namsos, som disponeres av Trondheim Havn, er tilrettelagt for cruiseanløp. Områdene byr på unike opplevelses for nye målgrupper, og mange lar seg kombinere med en avstikker til pulserende Trondheim by. Cruiseselskaper som Windstar Cruises og Hapag Lloyd har nylig meldt interesse for Hitra/Frøya, sier cruisekoordinator Maria Kühnl i Trondheim Havn. Namsos har allerede mottatt et cruiseanløp i 2016 og venter 2 anløp i sommer.

Om nettverket:
Nettverket har som målsetning å øke cruise- og hurtigrutetrafikken. Dette fordrer aktive aktører som vil bidra til å utvikle egen virksomhet som cruiseprodukt, og Trøndelag til en attraktiv destinasjon for cruisegjester. Oppgavene består av markedsføring av trønderske produkter mot cruiseoperatører og presse, og beslutningstakere for å forsterke regionen som cruisedestinasjon, og Trondheim og andre trønderske havner som anløp- og snuhavn. Nettverket driftes av cruisekoordinatoren og består av 26 medlemmer bl. a. Trøndelag Reiseliv, Trondheim Havn IKS, Visit Trondheim, Midtbyen Management, Nidarosdomens Restaureringsarbeider, MIST, Avinor, Explore Hitra, Opplev Frøya, Trøndertaxi, Boreal og andre trønderske attraksjoner og aktivitetsselgere.

Albatros anløp i Namsos. copyright TRD