Avtaleinngåelse - her ved Trondheim kommunes kart- og oppmålingssjef Mona Høiås Sæther og Norkarts innovasjonsdirektør Magnus Solberg

Trondheim kommune har valgt Norkarts programvare KOMTEK for de neste åtte årene. – Dette vil være et paradigmeskifte der vi går fra at saksbehandler gjør jobben og bruker forvaltningsløsningen som et verktøy til at det er dataene som gjør jobben og saksbehandler som kun går inn og håndterer det som krever skjønn og ikke kan automatiseres, sier Magnus Solberg, innovasjonsdirektør i Norkart.

Leveransene fra Norkart til Trondheim kommune vil være en viktig del av utviklingen av neste generasjon digitale fagsystemer innen kommunalteknikk. Trondheim kommune har kjørt en grundig prosess gjennom offentlig anskaffelse og Norkart er stolte av å vinne anbudet og ha signert en avtale om bruk av KOMTEK for forvaltning av eiendomsskatt og vann og avløp i Trondheim kommune.

Avtalen er veldig viktig for oss i Norkart og vi skal gjennom leveransene til Trondheim utvikle neste generasjon fagsystem innen kommunalteknikk, sier Solberg.

Trondheim kommune har funnet Norkart som den beste leverandøren i dette markedet, og for kommunen har det vært viktig å få til nye digitale tjenester og langt mer automatisering, også til innbyggerne gjennom mer selvbetjening, dialog og åpenhet.

Avtalen mellom Trondheim kommune og Norkart har en verdi på 12 millioner kroner.