Fredag 20.juli kl. 18.00 blir Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid tildelt Grønset Gård i Hemne kommune.

– Dette er et helt fantastisk prosjekt, sier Simen Bjørgen, som er direktør i Kulturminnefondet.

Usedvanlig dyktige eiere har lykkes i å ivareta store kulturhistoriske verdier på den gamle kapteingården. Dette resulterer nå i næringsutvikling som gir lønnsomhet, og dermed muligheter for å holde kulturminnet i stand også i framtida.

Kulturminnefondet har bidratt med 1,2 millioner over tre år i prosjektet.

Mer info om Grønset Gård : https://kulturminnefondet.no/kulturminner/gronset-gard/ eller https://www.gronsetgard.com/

Kulturminnefondet er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner i Norge. Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut over 550 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.