Lorns Olav Skjemstad i Turutvalget i Røros Tur og Løypeforening. Foto: Tove Østby

Turutvalget i Røros Tur- og Løypeforening har 9 malmleterposter ute i sommer. Alle postene er nå ute, og blir stående til 20. september. Årets malmleterposter er: Vigelpiken, Lekhåmmåren i Kromgruvfeltet, Falkfangerhøgda nord for Fjølburøsta, Kjøliskarven, Muggholkampan, Røsjøhøgda, Flenskampan, Nordre Sålåkinna og Rødalshøa.

Veivalg fram til starten av turen i terrenget beskrives fra Røros bergstad. I tabellen nedenfor er det stort sett beskrevet kun ett veivalg til hver topp. På hver post er det plassert en solid blålakkert metallboks. På hver post ligger registreringsbøker for h.h.v. Løypeforeninga, Røros E-verk og Coop Røros.

For ønsket konkurranse: Hver post gir poeng etter vanskelighet. For å bli blant de 5 beste i poengjakten kreves besøk på alle 10 postene. Turutvalget oppfordrer om å ta med kart og kompass på turene. Det blir premieutdeling på senhøsten.

TURMÅL VEIBESKRIVELSE
Vigelpiken

1361 moh

Fv 31 mot Brekken. Til høyre ved Botnet (Aursunden), mot Øvre Bottenvollen.( Bomvei, betaling med selvbetjening). Fottur følg vei mot Tufsingen innsjø. Merket sti til høyre når Tufsingen kommer til syne. 8 km fottur mot sørøst til toppen.
Lekhåmmåren i Kromgruvfeltet

962 moh

Fv 31 mot Brekken. Til høyre mot Feragen. Karlsgårdveien til høyre ved samfunnshuset. 1,2 km til P. Gruvevei,deretter sti t.s. 4 km mot sørvest. Toppen ligger opp til høyre nord for stien. Postboksen festet på gjerde rundt gruvesjakt. OBS fare, ikke over gjerdet!
Falkfangerhøgda 923 moh. nord for Fjølburøsta Fv 30 sørover. Til venstre Femundveien (vei 6526). Etter 27 km sørenden av Håsjøen til venstre nordøst mot Fjølburøsta. 3,5 km fottur nordover sti fra Fjølburøsta. Toppen øst for stien.
Kjøliskarven

1288 moh

Fv 30 nordover til Ålen. Til høyre mot Reitan stasjon. Bomvei videre i retning Tydal. 13 km til P ved Jensåsvollene. Fottur/sykkeltur på vei nordover til Nedre Kjølitjønna. Derfra sti nordover til Kjøligruva. Deretter nordvestover til toppen. 9 km sykkel- og fottur en vei.
Muggholkampan den søndre

1027 moh

Fv 30 nordover. 20 km til P-plass i Rugldalen. Til venstre over Rugla. Brattvollveien mot vest. Sti (2,5 km) opp til Muggruva. 2 km vestover i fjellterreng. Sum 4,5 km fottur en vei.
Røsjøhøgda

1001 moh

Fv 30 nordover. Til venstre ved Orvos. Deretter til høyre, bomvei nordover til Kongens Gruver. Fottur eller sykkeltur vestover 3,5 km til Røsjøen Gruve. 3,5 km fottur sørvestover om sørenden av Røsjøen. Alternativ: Sykkeltur nordover fra Rørosgård 13 km til Røsjøen.
Flenskampan

den vestre laveste 1185 moh

Fv 30 sørover. Femundveien (vei 6526) til venstre. Etter 18 km, bomvei til høyre mot Grådalen. 20 km sørover Grådalen til P i Flensdalen ved kryssing av Flena. 4 km fottur rett østover til toppen.
Nordre Sålåkinna

Merk: nordre toppen 1595 moh

Fv 30 sørover mot Os. Fv 28 til venstre fram til Narbuvoll. Bomvei til høyre mot Øversjødalen, 13 km til Øversjøen gård (nord for sjøen). Sti nordøstover 5 km mot toppen.
Rødalshøa 1433 moh (8 km vest for Savalen Hot.) Fv 30 sørover til Tynset. Rv 3 til venstre sørover til Fåset. Fv 712 til høyre, til Savalen Fjellhotell. Bomvei nordover 3 km til Dalsvangen. Etter 100 m P til venstre. Sti 5 km nordvestover, dreier 2,5 km sørover til toppen . T.s. 7,5 km en vei.

Husk båndtvang, og lukk alle grinder!