Jordbruksverket har fattat beslut om att lantbrukare får skörda ekologiska fokusarealer och trädor utanför kompensationsområden. Dessa får annars inte skördas vid den här tidpunkten på året enligt regelverken.

På grund av den långvariga torkan vill många lantbrukare skörda sina trädor för att undvika brist på foder. Jordbruksverket har fattat beslut om att man nu får skörda ekologiska fokusarealer och trädor utanför kompensationsområden. Att man får skörda dessa arealer kommer inte påverka stöden, man får alltså inga avdrag på stöden.

Detta är ett generellt undantag. Det innebär att lantbrukare som väljer att skörda dessa arealer inte behöver anmäla det till länsstyrelsen. De behöver heller inte ändra något i SAM Internet.

– Lantbrukare har en mycket besvärlig situation med den torra våren och försommaren. Detta är ett helt nödvändigt beslut för oss att ta som är viktigt för både lantbrukares ekonomi, djurens välbefinnande och vår livsmedelsförsörjning, säger Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör.

Dessa arealer påverkas av undantaget

  • Träda och obrukad fältkant på ekologisk fokusareal
    Lantbrukare får nu skörda eller låta beta på arealer som annars inte får användas före den 16 juli respektive den 1 augusti.
  • Övrig träda
    Lantbrukare får nu skörda på arealer som annars inte får slås av mellan 1 mars och 30 juni.
    Innan skörd bör lantbrukaren kontrollera att det inte finns fågelbon i fältet. Om man hittar fågelbon bör man lämna ett skyddsavstånd på cirka 10×10 meter runt boet.

Fortfarande viktigt att följa reglerna för kompensationsstödet och skyddszoner

De regler som gäller kompensationsstödet och skyddszoner påverkas inte av undantaget och är därför fortfarande viktiga att följa. Jordbruksverket kan inte ge någon generell dispens från reglerna om skörd för dessa arealer. Vi vill dock upplysa om att länsstyrelsen har möjlighet att minska eller ta bort avdrag vid extrema fall, så som vid torka.

Bra dialog med EU-kommissionen

– Vi har haft en väldigt bra dialog med EU-kommissionen vilket har underlättat för oss att ta beslutet. Dialogen kring lantbrukarnas situation med anledning av torkan kommer att fortsätta, säger Christina Nordin.