I dag går startskuddet for feiringen av det store jubileet for Gutulia nasjonalpark, som med sine 50 år er en av de eldste nasjonalparkene i Norge. Klima og miljøminister Ola Elvestuen kommer på jubileumsbesøk.

Gutulia feires med ulike opplegg med bla informasjon og guida turer hver lørdag gjennom hele sommeren. Det blir vandringer i den  gamle skogen med sine berømte kjempetrær.

Det blir informasjon om bjørnens levevis, om botanikk og fugleliv, samt om setertida og sørsamisk reindrift. Det hele avsluttes med et stort jubileumsarrangement den 25. august.

Nasjonalparken ligger like sør for Femundsmarka, og forvaltes av et lokalt styre. Nasjonalparkforvalteren sitter på Røros og er ansatt hos Fylkesmannen i Trøndelag.  Dere er alle hjertelig velkommen til å besøke dette området i sommer og dere kan i tillegg få tips til flere opplevelser på turen.