Forsvaret deltar under Oslo Pride. Foto: Olav Standal Tangen/ Forsvaret.
Forsvaret har egen stand i Spikersuppa under Oslo Pride 2018 og deltar i paraden lørdag 30. juni.

​Forsvaret vil stå på stand i Spikersuppa i Oslo fra onsdag 27. juni til lørdag 30. juni. Der er vi tilgjengelige for å svare på spørsmål om muligheter i Forsvaret. Personell fra Forsvaret deltar også i paraden på lørdag.

RESPEKT, ANSVAR, MOT

Forsvaret jobber aktivt for å ha mangfold i organisasjonen og det tilrettelegges blant annet for at personell skal kunne delta.

– Forsvarets deltakelse er viktig for å synliggjøre at vi jobber aktivt for mangfold i egen organisasjon. Det handler om Forsvarets kjerneverdier; respekt, ansvar og mot, sier prosjektleder Tom–Daniel Laugerud.

– Forsvaret har nulltoleranse for diskriminering på bakgrunn av hudfarge, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning.

Han viser til årets vernepliktsundersøkelse, hvor Forsvaret i stor grad ble oppfattet som en åpen og inkluderende organisasjon blant vernepliktige som er inne til førstegangstjeneste.

– Vi ønsker også å informere om de mange mulighetene innen utdanning og karriere som Forsvaret kan tilby, sier Laugerud.

TILLITSVALGTSORDNINGEN OGSÅ TILSTEDE

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) er en samarbeidsordning mellom soldater som er inne til førstegangstjeneste og den militære og politiske ledelsen i Forsvaret.

TVO vil også være tilstede ved Forsvarets stand i Pride Park.

Formålet med TVO er å sikre soldaters rettigheter før, under og etter tjeneste i Forsvaret. Ordningen arbeider for å fremme trivsel og medvirkning i tjenesten. Dette blir blant annet gjort ved å ha tillitsvalgte i alle avdelinger, kurs og samarbeid mellom soldater og befal.