Foto: Räddningstjänsten i Jämtland

Det är fortsatt förbjudet att flyga med drönare i luften vid bränderna och vid de sjöar där vatten tas upp. Vi har många helikoptrar och även flygplan i luften vid bränderna och deras säkerhet äventyras av drönare.

Räddningstjänsten i Jämtland är generellt positiva inför dagens fortsatta släckningsarbete, men faran är långt ifrån över. Vädret bidrar till ett gynnsammare läge genom att det är lägre temperaturer och högre luftfuktighet än tidigare dagar. Detta väder beräknas hålla i sig fram till helgen. Prognosen därefter är torrare och varmare.

Vi har lyckats ringa in branden i Hanåsen, en av de bränderna som orsakade utrymningen i Gällötrakten. Den branden håller sig nu innanför sina begränsningslinjer. Nu pågår en intensiv insats att få kontroll även över branden i Grötingeberget/Äxingmyrvallen. Utrymningen av området kvarstår tills det kommer ett nytt besked.

Under förmiddagen är det inte aktuellt med några ytterligare utrymningar så som läget ser ut nu, varken i Gällötrakten eller i Räddningstjänsten Jämtlands område som helhet.

De två vattenbombningsplanen från Italien är idag dirigerade att bistå vid bränderna i Kårböle. Under dagen anländer två vattenbombningsplan från Frankrike. Beslut om till vilka bränder dessa ska dirigeras fattas av MSB, skriver räddningstjänsten på sin hemsida.

Uppdatering från Räddningstjänsten i Jämtland klockan 10.00

Temperaturerna är idag lägre, och luftfuktigheten högre, vilket gynnar släckningsarbetet och minskar risken för nyantänding i majoriteten av Räddningstjänsten Jämtlands område. Vår taktik är fortsatt att avsluta de mindre bränderna för att kunna kraftsamla på de större. Vi hoppas att på detta sätt kunna frigöra flygresurser från mindre till större bränder.

Bergs kommun:

Stor-Tävjeåsens – positiv utveckling under natten. 250 hektar har brunnit och det brinner en del fortfarande men branden är inringad.

Bräckes kommun:

Grötingeberget/Äxingmyrkullens – idag pågår ett intensivt arbete med denna brand, här får vi hjälp från bland annat Norge i form av en släckbil från Trondheim och ett tjugotal personer från det norska civilförsvaret.

Hanåsen – håller sig nu innanför sina begränsningslinjer.

Härjedalens kommun:

Fågelsjö/Lillåsen – positiv utveckling. Läget är mer gynnsamt av regnet som föll i natt. Vi har 10-20 personer ute som jobbar samt 3 helikoptrar i luften. Vi hoppas kunna fördröja och begränsa branden, som nu brinner på 5000 hektar. Spridningshastigheten är 12 meter per timme enligt våra prognoser.

Storbrättan – positiv utveckling. 2 helikoptrar arbetar, branden sträcker sig över 1200 hektar, cirka 50 personer ute från Räddningstjänsten, privata aktörer och Fjällräddningen.

Storryvallen/Sonfjällets – positiv utveckling, branden är inringad.

Ragunda kommun:

Halån/Pålgård – branden är inringad och håller sig inom sina begränsningslinjer. Skogsbrandssprinkler är insatta för att frigöra personalresurser till andra bränder. Här har vi hjälp av Medelpads räddningstjänst med ledningsstöd på platsen.

Näsen/Lien/Döda fallet – håller sig inom sina begränsningslinjer och vi jobbar med eftersläckning