Vil lære mer: Kursaktiviteten blant norske bønder er høy og økende, viser nye oversikter. Foto: Therese Talmo-Rønn/NLR.

Interessen for opplæring innen helse, miljø og sikkerhet er stor blant norske bønder, viser nye oversikter. Kursaktiviteten er høy og økende.

Åtte av ti bønder har gått på kurs knyttet til helse, miljø og sikkerhet i løpet av de siste fem årene, ifølge en undersøkelse foretatt av Agri Analyse for Landbruksforsikring.

Plantevern, praktisk HMS og varme arbeider er temaene som utgjør topp tre, men det er også mange som har gjennomgått kurs i lastsikring og bruk av motorsag.

– Svarene tegner et veldig positivt bilde, og tyder på at bøndene virkelig tar på alvor at de har et farlig yrke, sier Linda Stubsjøen, bransjeansvarlig i Landbruksforsikring.

Hun mener bevisstheten rundt risikofaktorene i landbruket har vært økene de senere årene.

Spesialisert opplæring

Også Norsk Landbruksrådgivning, som arrangerer godt over 100 kurs i året, merker at bøndenes interesse for spesialisert opplæring er stor.

– Aktiviteten har økt de siste årene. I 2017 deltok 3500 bønder på kursene våre, og deltakelsen hittil i år tyder på at det blir enda flere i løpet av 2018. Vi hadde over 1700 deltakere bare i løpet av første kvartal, sier Halle Arnes, fagkoordinator for HMS i Norsk Landbruksrådgivning.

Det arrangeres kurs året rundt, men aktiviteten er lavest i sommerhalvåret, når livet som bonde er på det travleste.

– Høysesongen for opplæring er egentlig fra elgjakta er over om høsten og frem til påske.

Mange på kveldskurs

Mange av temaene tilrettelegges som heldagskurs, men deles i praksis ofte på to kvelder for å gjøre det enklere for bøndene å delta. Kurset i praktisk HMS-arbeid består av to samlinger med til sammen 12 timers varighet, og med nettbasert aktivitet mellom første og andre samling.

– For tiden er varme arbeider det aller mest populære kurset vårt. Det har nok sammenheng med at det bredere kurset i praktisk HMS har vært kjørt en god stund, slik at veldig mange har tatt det tidligere, sier Arnes.

Også Landbruksforsikrings undersøkelse viser at mange allerede har tilegnet seg kunnskap som gjør nytt kurs på samme område mindre aktuelt.

– For eksempel er det bare 15 prosent som oppgir at de har tatt kurs i bruk av motorsag de siste fem årene. På spørsmål om de tidligere har gjennomgått slik opplæring svarer imidlertid tre fjerdedeler av bøndene ja, sier Linda Stubsjøen.