Nya hundfjället växer fram

– Med vintern bakom oss kan vi än en gång presentera det bästa niomånadersresultatet i SkiStars historia. När vi summerar säsongen har vi på alla våra destinationer kunnat erbjuda våra gäster en fantastisk skidåkning från uppstart i december fram till säsongsslut, säger SkiStars VD Mats Årjes.

VD Mats Årjes fortsätter; Antalet skiddagar, där en skiddag motsvarar en dags skidåkning med ett SkiPass, uppgår till 5,8 miljoner vilket är över 7 procent bättre än föregående år. Den ökade gästvolymen är huvudanledningen till det förbättrade resultatet. Inte bara våra lovperioder utan även fokusområden som Valles Vinterveckor i januari samt konferensverksamheten SkiStar Business visar fortsatt tillväxt.

Reavinsterna från våra exploateringsprojekt är 21 MSEK lägre än föregående år men ska ses i ljuset av att affärerna är relativt oregelbundna i tid. Vi ser ingen avmattning i intresset från företag och privatpersoner att investera i boenden på destinationer där vi är verksamma. Bokade objektsdygn (genom SkiStar) ökade med närmare 2,5 procent till 517 000. Främsta anledningen är det nya lägenhetshotellet SkiStar Lodge Hemsedal Suites som öppnade inför säsongen och har tagits emot fantastiskt bra av våra gäster.

Inför nästa säsong planeras investeringar att genomföras för ungefär 300 MSEK, huvudsakligen ersättningsinvesteringar och moderniseringar men även Skandinaviens mest moderna 8-stols expresslift i Hundfjället i Sälen.

Det finns mycket att se fram emot nästa vintersäsong. Bland annat utvecklingen av nya Hundfjället i Sälen, där vi förutom expresslift bygger nya nedfarter och utökat snösystem. SkiStar är också officiell titelsponsor till alpina VM i Åre 2019. Det blir en fin möjlighet att visa en internationell publik vad vi kan erbjuda skidåkare. Bokningsläget inför nästkommande vintersäsong är också bättre än vid samma tidpunkt föregående år. Det gör att vi med tillförsikt ser fram emot ytterligare en bra vintersäsong. Byggnationen av flygplatsen Scandinavian Mountains mellan Sälen och Trysil pågår också för fullt och är i fas med sin tidsplan. Där ser vi fram mot att de första flygplanen landar i december 2019.

Delårsrapport september 2017 – maj 2018

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade med 6 MSEK, 1 procent, till 864 MSEK (858) jämfört med föregående år.
  • Resultat efter skatt för det tredje kvartalet minskade med 24 MSEK, 9 procent, till 240 MSEK (264) jämfört med föregående år.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 6:18 SEK (6:81), en minskning med 9 procent.

Niomånadersperioden

  • Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 136 MSEK, 6 procent, till 2 352 MSEK (2 216) jämfört med föregående år.
  • Resultat efter skatt för niomånadersperioden förbättrades med 66 MSEK, 12 procent, till 603 MSEK (537) jämfört med föregående år.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 15:36 SEK (13:74), en förbättring med 12 procent.