En fentanylepidemi har pågått i Sverige i tre år. Sedan 2015 har 369 personer avlidit. Utvecklingen har motiverat särskilda insatser mot problematiken från polisens sida. Det framkommer i en ny nationell lägesbild om fentanylanaloger.

En fentanylepidemi har pågått i Sverige i tre år. Sedan 2015 har 369 personer avlidit. Och flera personer har dömts för internetförsäljning av livsfarliga fentanylanaloger. Utvecklingen har motiverat särskilda insatser mot problematiken från polisens sida. Det framkommer i en ny nationell lägesbild om fentanylanaloger.

– Syftet med lägesbilden är att öka kunskap om problematiken med fentanylanaloger, redogöra för vidtagna åtgärder, belysa hinder och möjligheter med hänsyn taget till gällande lagstiftning samt lämna rekommendationer om ytterligare åtgärder för att bekämpa fentanyldöden, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid nationella operativa avdelningen (Noa).

Fentanylanalogerna produceras i Kina och distribueras till Europa. De beställs i pulverform direkt från leverantören av svenska aktörer, marknadsförs genom svenska nätsidor och distribueras därefter via PostNord till slutkonsumenten som i de allra flesta fall intar substansen i ensamhet i hemmet.

– Uppskattningsvis avlider var tionde brukare till följd av förgiftning. Preparatet är oerhört potent och lätt att överdosera eftersom det försäljs i nässprayflaskor och tas genom en enkel dusch i näsan, säger Linda Staaf.
I lägesbilden framhålls att fentanyl, dess analoger och andra former av syntetiska opioider har potential att bli attraktiva varor för den organiserade brottsligheten i Europa, på samma sätt som har skett i Nordamerika. Tusentals missbruksdoser kan produceras från små mängder av dessa substanser, vilket gör det lättare att dölja smuggling och upptäckt i jämförelse med traditionella droger som heroin. Särskilt oroväckande är utvecklingen av förfalskade läkemedel som innehåller fentanylanaloger.

– Brukare som tror sig inta lugnande läkemedel får i själva verket i sig substanser som kan utgöra en direkt livsfara, säger Linda Staaf.

Syftet med polisens prioritering mot fentanyl är att förebygga, förhindra, utreda och beivra handel med fentanylanaloger i Sverige. Noa har initierat förundersökningar mot säljare av preparaten. En viktig del har varit att arbeta brottsförebyggande och med livräddande insatser mot brukare. Polisen har även bistått som expertstöd i brottsutredningar och med information till allmänheten.

– För tillfället har vi lyckats vända utvecklingen men för att undvika liknande epidemier och att preparaten börjar handlas på gatan krävs förändringar i lagstiftningen, samt ett ökat nationellt och internationellt samarbete, fortsatta nationella insatser och fler som arbetar mot problematiken, säger Linda Staaf.