Foto: Ole Friele jr./DNS

DNS skal ansette ny teatersjef fra januar 2020. Nå offentliggjøres søkerlisten.

Ved fristen 15. august var det kommet inn 11 søknader. 4 kvinner og 7 menn. 4 av disse er unntatt offentlighet. Tilsettingsutvalget er i dialog med kandidater både fra Norge og Norden.

– Teatersjefen er kunstnerisk og administrativt ansvarlig for DNS. Vår nye teatersjef skal lede den videre utviklingen av teatret, ha tydelige kunstneriske visjoner og gode lederegenskaper, sier styreleder Siren Sundland, som sammen med styrets tilsettingsutvalg og byrået Visindi nå skal i gang med intervjurundene av kandidatene.

Visindi går i gang med innledende intervjuer med de mest aktuelle kandidatene. Videre vil det gjennomføres en kandidatpresentasjon med tilsettingsutvalget. Etter dette gjennomfører Visindi fordypede intervjuer med finalistene før disse kommer til finalepresentasjon. Målet er at ny teatersjef skal være ansatt innen månedsskiftet september/oktober.

Navn Alder Poststed Stilling
Helge Jordal 72 Bergen Skuespiller
Mann
Mann
Vibeke Flesland Havre 44 Bergen Leder for VFH-produksjoner
Audny Chris Holsen 45 Oslo Regissør
(Lars Gunnar) Theodor Janson 48 Oslo Skuespiller/regissør
Johannes Joner 59 Oslo Skuespiller /regissør
Mann
Jeff Pedersen 40 Stongfjorden Frilans regissør
Hege Randi Tørressen 58 Fjellstrand Dramaturg
Kvinne