Her er det ikke McDonalds som kommer, men ny videregående skole. Foto: Tore Østby

I dag startet arbeidet med å støpe ny sokkel for det store nybygget ved Røros videregående skole. Det er Johan Kjellmark AS som leverer betongen som underleverandør til Ruta Entreprenør som har hovedentreprisen.

Mans det bygges ute drives skolen i midlertidige brakker og i den delen av den gamle skolen som nå er ferdig renovert. Rektor Hilde Knutsen gleder seg til nybygget står ferdig. Det er kanskje ikke bare lett å drive undervisning på en byggeplass.