Trøndertollere fant store mengder alkohol og sigaretter. Foto: Tolletaten

Trøndertollere avdekket at en trailer inneholdt store mengder alkohol og sigaretter tirsdag. Lasten var oppgitt å være stål, og bakerst i bilen var det stål som kom til syne. Lengre inn fant  ettermiddag at tollere fra Trondheim kontrollerte den polskregistrerte lastebilen i Stjørdal.

Stål ytterst, og andre sterke saker lengre inn. Foto: Tolletaten.

Under kontrollen oppdaget tollerne 12 paller plassert foran stålet, som altså viste seg å inneholde alkohol og sigaretter.

– Dette er det største alkoholbeslaget i Tollregion Midt-Norge i år. Til sammen utgjør beslaget 1 123 851 kroner i avgifter, sier Bjørn Arild Sørli som er seksjonssjef ved grensekontrollen i Tollregion Midt-Norge.

Gaffeltruck måtte i aksjon for å laste av storbeslaget.
Foto: Tolletaten.