På Røros er det etablert et kostholdsprosjekt i skolen. Roger Gravseth – kjøkkensjef på LHL-Klinikkene Røros, Martin Løvø – virksomhetsleder Røros skole og Vegar Dahl – prosjektleder LHL. Foto: Tove Østby

Fylkesmannen i Trøndelag og Bondelagene i Trøndelag inviterer til Trønderfrokost i Erkebispegården i Trondheim Torsdag 2. August. Ordførere og fylkespolitikere skal samles for å få på plass piloter på som kan bidra til å utvikle bærekraftige modeller for skolemåltid for grunnskolene i Trøndelag.

Trøndelag byr på mat fra landbruk og havbruk, og initiativtakerene mener skolematsatsingen skal basere seg på lokal mat. Frokostmøtet skjer dagen før åpningen av Trøndersk Matfestival, som er den største av sitt slag i Norge. Nå er målet at også barn og unge får ta del i «Matriket Midt» gjennom en satsing på skolemåltid.

Det vil bli utlyst midler som en del av Fylkesmannens satsing på 0-24. Søknadsfrist vil bli medio august 2018.