lørdag, juli 21, 2018

Trafikkulykke i Tydal

Nødetatene har rykket ut etter melding om trafikkulykke på fylkesvei 705 v/Tydal skianlegg. Tydal skianlegg ligger ved veien mellom Ås i Tydal og Stugudal...

Jubileumsutstilling hos TØYsentralen

Av Ingunn Svanes Almedal TØYsentralen holder i sommer en storstilt jubileumsutstilling for å markere 10 års virke som galleri for presentasjon av samtidig billedkunst og kunsthåndverk....

Å hogge i Norge er noe helt annet enn å avskoge regnskog

Leserinnlegg av Hans Asbjørn Sørlie Du er på tur i skogen og etter å ha gått et stykke innover på stien åpner landskapet seg. Sola...

Lettere hverdag for helsepersonell og pasienter

Ansatte i helsevesenet bruker store deler av arbeidstiden på å lete etter stasjonære pc-er for å føre pasientjournaler, mens pasientene bruker store deler av...